CollecteCIMG7393

Elke zondag hebben we in onze kerk drie collectes.

1e Collecte is altijd voor de Kerk
2e Collecte is meestal voor de Kerkelijke Kassen. Dit is dus voor onze vaste afdrachten per kerklid aan de diverse kassen van de landelijke CGK. Hieronder vallen: De Theologische Universiteit, Kerk en Israël, Buitenlandse Zending, Evangelisatie, Emeritikas, Onderlinge Bijstand en Advies, Geestelijke Gezondheid Varenden, Kerkjeugd en Onderwijs, Diaconaat, Pastoraat in de Gezondheidszorg en het Studiefonds.
De diaconie beslist een keer in het jaar waar de extra collectes voor zijn. Hierbij zoeken ze goede doelen die we dit jaar willen steunen. Hieronder kunt u het rooster vinden. Bij grote rampen waar dan ook in de wereld, of bij landelijke inzamelacties van de CGK, kan dit rooster ook nog aangepast worden.
De deurcollecte is voor Rente en Aflossing, deze is alleen op de zondagen, niet in overige diensten.

De avondmaalcollecte, (die op de tafel staat) is voor de Diaconie.

Collecterooster Goede Doelen

op de pagina Goede Doelen worden de verschillende projecten duidelijk gemaakt.
zondag 13 januari 2019 Home of hope and dreams
zondag 3 februari 2019 Hulpverlening binnen- en buitenland
zondag 17 maart 2019 Diaconie
zondag 21 april 2019 Hospice Hardenberg
zondag 5 mei 2019 Diaconie
zondag 16 juni 2019 Stichting Haddasa hoeve
zondag 7 juli 2019 Diaconie
zondag 4 augustus 2019 Diaconie
zondag 15 september 2019 Because we Carry
zondag 20 oktober 2019 Diaconie
zondag 10 november 2019 Stichting CHOE
zondag 22 december 2019 Diaconie