CollecteCIMG7393

Elke zondag hebben we in onze kerk drie collectes.

1e Collecte is altijd voor de Kerk
2e Collecte is meestal voor de Kerkelijke Kassen. Dit is dus voor onze vaste afdrachten per kerklid aan de diverse kassen van de landelijke CGK. Hieronder vallen: De Theologische Universiteit, Kerk en Israël, Buitenlandse Zending, Evangelisatie, Emeritikas, Onderlinge Bijstand en Advies, Geestelijke Gezondheid Varenden, Kerkjeugd en Onderwijs, Diaconaat, Pastoraat in de Gezondheidszorg en het Studiefonds.
De diaconie beslist een keer in het jaar waar de extra collectes voor zijn. Hierbij zoeken ze goede doelen die we dit jaar willen steunen. Hieronder kunt u het rooster vinden. Bij grote rampen waar dan ook in de wereld, of bij landelijke inzamelacties van de CGK, kan dit rooster ook nog aangepast worden.
De deurcollecte is voor Rente en Aflossing, deze is alleen op de zondagen, niet in overige diensten.

De avondmaalcollecte, (die op de tafel staat) is voor de Diaconie.

Collecterooster Goede Doelen

op de pagina Goede Doelen worden de verschillende projecten duidelijk gemaakt.
22 december 2019: Diaconie
12 januari 2020: Stichting Charis Roemenië
2 februari 2020: Hulpverleningszondag
22 maart 2020: Stichting Bolji zivot Bosnië
26 april 2020: het Passion Hummelo
31 mei 2020: Mpilo Foundation Zimbabwe (Albert en Ellen Nijland)
28 juni 2020: de Herberg Oosterbeek
16 augustus 2020: Trans World Radio
18 oktober 2020: de Hoop Dordrecht