CollecteCIMG7393

Elke zondag hebben we in onze kerk drie collectes.

1e Collecte is altijd voor de Kerk
2e Collecte is meestal voor de Kerkelijke Kassen. Dit is dus voor onze vaste afdrachten per kerklid aan de diverse kassen van de landelijke CGK. Hieronder vallen: De Theologische Universiteit, Kerk en Israël, Buitenlandse Zending, Evangelisatie, Emeritikas, Onderlinge Bijstand en Advies, Geestelijke Gezondheid Varenden, Kerkjeugd en Onderwijs, Diaconaat, Pastoraat in de Gezondheidszorg en het Studiefonds.
De diaconie beslist een keer in het jaar waar de extra collectes voor zijn. Hierbij zoeken ze goede doelen die we dit jaar willen steunen. Hieronder kunt u het rooster vinden. Bij grote rampen waar dan ook in de wereld, of bij landelijke inzamelacties van de CGK, kan dit rooster ook nog aangepast worden.
De deurcollecte is voor Rente en Aflossing, deze is alleen op de zondagen, niet in overige diensten.

De avondmaalcollecte, (die op de tafel staat) is voor de Diaconie.

U kunt ook via de bank geld storten voor de collecte. Vermeld u dan s.v.p. voor welk doel de gift is, bijvoorbeeld kerk, kerkelijke kassen, of een specifiek diaconaal doel. De bankrekeningnummers waarop u kunt doneren zijn:

  • Kerk: NL64 RABO 0324 9648 11
  • Diaconie: NL52 RABO 0384 9373 14

 

Collecterooster Goede Doelen

op de pagina Goede Doelen worden de verschillende projecten duidelijk gemaakt.
17 januari 2021: Stichting Present
7 februari 2021: Hulpverleningszondag
21 maart 2021: Stichting Bolji zivot Bosnië
25 april 2021: het Passion Hummelo
23 mei 2021: Mpilo Foundation Zimbabwe (Albert en Ellen Nijland)
27 juni 2021: de Herberg Oosterbeek
29 augustus 2021: Trans World Radio
24 oktober 2021: de Hoop Dordrecht