Over onze diensten

Aanvang
De kerkdiensten beginnen ’s morgens om 10:00 uur en ’s middags om 14:45 uur. Wanneer u/je een dienst wilt bijwonen ben je van harte welkom.

Welkom
Bij ingang krijgt u een warm welkom van gemeenteleden, zij delen ook het gemeentecontact uit. Bij hun kunt u alle informatie krijgen die u wilt.

Oppas
Kleine kinderen kunnen naar de oppas. Bij binnenkomst rechtsaf. Iedere zondag is er oppas aanwezig voor kinderen van 0-4 jaar. De oppasdienst bestaat altijd uit 2 volwassenen en 1 tiener. Rond 10:30 wordt er een drink en eetmoment gehouden waarbij alle kinderen rondom de tafel zitten. De oppas zorgt voor bekertjes met ranja en een klein koekje. Wanneer het kindje een eigen tas en drinkbeker meeneemt is het raadzaam om deze te voorzien van een naam.

Kindernevendienst
De basisschoolkinderen groep 1-8 mogen voor het gebed naar de kindernevendienst. De kinderen krijgen naast de gewone kerkdienst op hun eigen niveau verhalen uit de bijbel. Hiervoor gebruiken we de methode: Vertel Het Maar.
De kindernevendienst bestaat uit 2 groepen. Groep 1 zijn de kinderen uit de basisschoolgroepen 1-4 (in zaal 2) en groep 2 de basisschoolkinderen van groep 5-8 ( in de Duiventil) en zal altijd bestaan uit voorstellen, gebed, zingen, Bijbelverhaal en een knutsel of spelletje. Wanneer we weer in de kerk komen gaan de kinderen voor in de kerk staan of zitten en mogen hun werkje laten zien en een lied zingen. Daarna mogen ze weer bij hun ouders gaan zitten.
Als er een themadienst is, is er alleen voor groep 1 kindernevendienst.

Verloop van de ochtenddienst
Bij aanvang van de dienst hebben we eerst een voorzang en daarna volgen de mededelingen via de ouderling. Nadat de dominee op de preekstoel is komen staan hebben we eerst staande een stil gebed, waarna de zegen volgt. Na zingen en de wet hebben we gebed en lezen we een gedeelte uit Gods Woord waarna we luisteren naar wat God ons daarmee wil vertellen. Daarna volgt een lied en de gebeden. Na de gebeden volgt meestal een kindermoment, het kinderlied, collecte, een lied en de zegen. Bij de deur hebben we ook een collecte.

Verloop van de middagdienst
’s Middags is er geen kindernevendienst en ook geen oppas. De dienst verloopt in een iets andere volgorde omdat we niet de wet maar de geloofsbelijdenis horen. Mededelingen, zingen, stil gebed, groet en zegen, zingen, gebed, lezen uit Gods Woord en de verkondiging eruit, zingen,  collecte, zingen, dankgebed, geloofsbelijdenis en zingen, zegen. Bij de deur hebben we ook een collecte.

Liederen en Bijbelteksten
Alle liederen en teksten die we gebruiken in de dienst komen te staan op de beamer. We maken gebruik van de Herziene Statenvertaling als het om de Bijbelteksten gaat. De psalmen over het algemeen uit het Liedboek Voor De Kerken, en soms uit de oude berijming. De liederen en gezangen komen uit verschillende bundels zoals het Liedboek, Johannes de Heer, Schriftberijmingen, Op Toonhoogte, Opwekking voor kinderen,  e. d. Vaak is er begeleiding met het orgel, maar we beschikken ook over een muziekgroep die ons regelmatig begeleid.

Koffie, thee en ranja
Na onze kerkdiensten hebben wij altijd de koffie, thee en ranja klaar staan. Hiervoor willen wij iedereen dan ook van harte uitnodigen. Dit is een belangrijk onderdeel van onze zondagdiensten. Hier gaan we met elkaar in gesprek, kunnen we elkaar begroeten, zijn we sociaal, is zelfs bemoediging.