250px-10412_Lutten_vm__Chr__Geref__kerk_Rehoboth_1951_bg__2010_Anerweg_Noord_70_OV__opname_1994_©_André_van_Dijk_Veenendaal_(1)Kort historisch overzicht

Met de bevestiging van ambtsdragers is op 27 november 1859 te Lutten een Christelijke Gereformeerde gemeente geïnstitueerd. In 1892 is deze gemeente meegegaan met de vereniging van afgescheiden en dolerende kerken. Een aantal gemeenteleden, die niet konden instemmen met deze verandering in verband met bezwaren tegen de leer van Dr. A. Kuyper, hebben tegen deze gang van zaken geprotesteerd en zijn kerkelijk gecensureerd. Uit deze groep bezwaarden is de huidige Christelijke Gereformeerde Kerk ontstaan.

Uit het eerste notulenboek van onze kerk blijkt, dat ouderling M. Bouwhuis en 29 leden aan de kerkenraad van de verenigde kerk hebben meegedeeld niet met de vereniging te kunnen meegaan. De eerste vergadering werd gehouden op 28 november 1892. Op 11 december 1892 werd met de bevestiging van ambtsdragers door Ds. F. P. L. C. van Lingen de Christelijke Gereformeerde Kerk te Lutten geïnstitueerd. De eerste kerkenraad bestond uit de ouderlingen M. Bouwhuis, D.J. Bouwhuis, H. Clement en W. van Dijk en de diakenen P. Dam en J. de Weerd.

De eerste tijd kwam de gemeente samen in het huis van één van de leden. In 1901 is een kerk gebouwd op de plaats van het tegenwoordige kerkgebouw in Lutten. In 1951 is deze oude kerk vervangen door een nieuwe en met de uitbreiding in 1976 heeft de kerk zijn huidige vorm gekregen.

Het verenigingsgebouw dateert van 1976 en in 1983 is het pijporgel in de kerk geplaatst. De pastorie is al gebouwd in 1907.

Op 11 december 1992 is herdacht dat de gemeente 100 jaar gelden is geïnstitueerd.

Nadat Ds. A. G. Boogaard in 2005 een beroep had aangenomen naar Haamstede is de kerkenraad samen met de gemeente gaan nadenken over de toekomst. De laatste jaren waren er veel leden vertrokken en de vergrijzing van de gemeente nam toe. Na een uitgebreide bezinning is in 2007 besloten om de gemeente van Lutten te verhuizen naar Hardenberg. Tevens is een begin gemaakt om als gemeente meer missionair te zijn.

In 2008 is de voormalige Sjaloomschool aan de Hessenweg 57 te Heemse- Hardenberg aangekocht van de burgerlijke gemeente Hardenberg. Na een forse verbouwing is de eerste kerkdienst gehouden op 11 januari 2009. In beide diensten is Ds. P. van Dolderen voorgegaan. De voorzitter van de kerkenraad, Jt. Meinen, heeft de Kanselbijbel in Lutten gesloten en met een rood koord reisvaardig gemaakt en in Hardenberg is het Woord van God weer geopend. Vanaf 11 januari 2009 heet de Christelijke Gereformeerde kerk van Lutten, Christelijke Gereformeerde Sjaloomkerk Hardenberg. De kerk en pastorie in Lutten hebben we verkocht. Inmiddels is voor ons een nieuwe fase aangebroken met de eerste eigen predikant in Hardenberg, Ds. D.A. Brienen.

Predikanten die de kerk hebben gediend

Ds. L. Baas (1916-1922)
Ds. P. Dijkstra (1924-1932)
Ds. W. Ruiter (1937-1945)
Ds. H.U. Westerterp (1948-1956)
Ds. J. Rebel (1956-1968)
Ds. M. den Bleker (1971-1979)
Ds. H. Fahner (1982-1998)
Ds. A.G. Boogaard (2001-2005)
Ds. P. van Dolderen (2007-2010, in deeltijd)
Ds. D.A. Brienen (2012 tot heden)