Vrouwenvereniging: “Elkaar tot hulp”.

Opgericht in 1949
Komt om de 14 dagen op donderdagavond bij elkaar.
We behandelen Bijbelstudies uit ons landelijk Contactorgaan
We bezoeken 2 keer per jaar oudere, zieke of eenzame kerkleden
Bezoeken indien mogelijk de landelijke Bondsdag
Bezoeken 2 keer per jaar de kringavond.
Contactpersoon: Dinie de Weerd