• Gebedskring: tweewekelijks, maandagavond 19.30 in de kerk
  • Groeigroepen: driewekelijks zondag- / dinsdagavond, gemeente-in-het-klein in de huiskamer, 12x/jr
  • Jeugdgroepen: jeugdclubs, jeugdvereniging, catechisatie, kindernevendienst, oppas
  • Leerhuiskring: 1ste donderdag van de maand, 10.00 uur in de kerk
  • Mannenochtenden: een aantal malen per jaar op zaterdagochtend om 8:00 uur
  • Vrouwenvereniging: tweewekelijks, donderdagvond 20.00 in de kerk