De diaconie heeft besloten om collectes te houden voor de goede doelen die hieronder kort worden uitgelegd.

12 januari speciale collecte voor Stichting Charis in Roemenië.

In de voorjaarsvakantie hoop ik met nog 15 personen uit de geref. Kerk ‘de Akker’ uit Vroomshoop, te vertrekken naar Roemenië. Daar zal ik gaan werken namens Stichting Charis. We zullen daar vooral werkzaam zijn onder de Roma (zigeuners) welke leven onder erbarmelijke omstandigheden. In de weken die ik daar aanwezig zal zijn ga ik in eerste instantie helpen met het (ver)bouwen van woningen voor de Roma’s. Daarnaast zal ik ook begeleiden bij de kinderactiviteiten zoals sport en spel, knutselen en helpen bij de kindernevendiensten. Om de toekomst van de kinderen van Roma families te verbeteren is één van de belangrijkste dingen dat ze goed onderwijs krijgen, met behulp van ‘Casa Speranta’ het onderwijs project is dit mogelijk. Veel volwassenen in de wijk hebben hun basisschool niet afgemaakt en kunnen niet lezen en/of schrijven. Ze missen basiskennis en kunnen dat dus ook niet doorgeven aan hun kinderen. Daarom zijn is er ook gestart met een educatiegroep voor volwassenen. Naast onderwijs en praktische hulp die wordt gegeven is er sinds 2015 ook een medische post geopend.

Op https://stcharis.org/nl/ kunt u nog het een en ander nalezen.

Mocht u een bijdrage willen geven via de bank dan mag u dit storten op het speciale rekeningnummer NL42RABO0366630393 t.a.v. de Akker Vroomshoop, o.v.v. Stichting Charis. Het geld wordt uitsluitend gebruikt voor de hulpverlening. Onze reis- en verblijfkosten hebben we natuurlijk zelf betaald.

Hulpverleningszondag

Thuis. Een plek waar je jezelf mag zijn. Zonder opsmuk. Zonder bedreiging. Je hoort er helemaal bij. Dat is niet vanzelfsprekend. Niet in Haïti. Niet in ons eigen land. Misschien zelfs niet in onze eigen kerk. Gelukkig zijn er overal mensen die anderen die buiten de groep vallen welkom willen heten. Welkom thuis! Dat gebeurt volop in Thuis in West, een buurthuis in Rotterdam-West. Opgezet door christenen die in hun wijk veel eenzame en kwetsbare mensen zagen. In het buurthuis is er alle ruimte voor ontmoeting en verbinding. En voor praktische hulp, zoals taaltraining en budgetbeheer. Mensen komen er (soms eindelijk) thuis. Thuis bij elkaar. Thuis bij God.

Veel kinderen uit arme gezinnen in Haïti worden in gastgezinnen geplaatst. Helaas gebeuren daar dingen die niets met ‘thuis’ te maken hebben. Mishandeling. Kinderarbeid. Misbruik. Ze gaan vaak niet naar school maar worden als kindslaven aan het werk gezet. Samen met Woord en Daad mogen wij hun onderwijs en een thuisgevoel bieden.

Voor meer informatie, bezoek de website.