Voor alle kinderen die van zingen houden!!

In de dienst op zondag zingen we aan het einde van het kindermoment altijd een kinderlied. Meestal wordt dit lied begeleid door Job met zijn gitaar en door Wilco met gitaar en zang. Als jij het ook leuk vindt om het kinderlied met zang te begeleiden kun je je hiervoor opgeven! We gaan ongeveer 1x in de drie maanden samen met alle kinderen die zich hebben opgegeven en de mensen die een instrument spelen oefenen. We zingen dan samen alle liedjes die aan de beurt zijn en aan het einde verdelen we wie welk liedje gaat zingen. Je zingt altijd samen met Wilco, maar je mag daarnaast natuurlijk ook met meerdere kinderen tegelijk zingen. De zondag dat je dan aan de beurt bent, moet je om 9.40 uur in de kerk zijn om nog even te oefenen. Het lijkt ons erg leuk als je meedoet! Opgeven mag je doen bij Job of Wilco.

The Psalm Project

Met ingang van seizoen 2017-2018 willen we elke maand een Psalm in de bewerking van The Psalm Project spelen. Op 22 oktober zal dat Psalm 72 zijn:

Muzikale begeleiding

muziek

De organist en de muziekgroep hebben voornamelijk tot doel om de gemeentezang te begeleiden. Over het algemeen ligt de meeste begeleiding bij de organisten. Maar er zijn verschillende zondagen waarop de muziekgroep meer liederen zal begeleiden.

De predikant zet hen in om een aantal liederen in de eredienst met muziek en zang te begeleiden. Dat kunnen bekende liederen zijn, maar de muziekgroep kan ook worden ze ingezet om nieuwe liederen aan de gemeente te leren. Daaronder vallen bijvoorbeeld de projectliederen van de kindernevendienst rond Kerst en Pasen.

Het is onder de verantwoordelijkheid van de kerkenraad dat de muziekgroep haar deelname aan de erediensten (en andere gemeentelijke activiteiten) verleent, dit is momenteel 1x per maand in de ochtenddienst. Verder kunnen ze ook bij speciale diensten, zoals bijvoorbeeld een doopdienst, ingezet worden.

Omdat we streven naar een zekere kwaliteit en goede samenwerking hebben we regelmatig oefenmomenten, deze zijn op de maandagavond.
IMG_9360