Mannenochtenden

Voor broeders die naast vriendschappelijke banden ook diepgang zoeken in hun geloofsleven en in het doordenken van Gods openbaring.
Voor broeders die een steun zoeken in het volgen van de Here Jezus met hun talenten en de gaven van de Heilige Geest.
Voor broeders die op zo’n zaterdagochtend tijd kunnen vrijmaken voor onderlinge ontmoeting, gebed en bemoediging. Voor broeders die…

De mannenochtenden zijn op zaterdagochtend om 8:00 uur, en duren tot ongeveer 9:30. Nadat we eerst in een ontspannen sfeer samen ontbeten hebben, praten we met elkaar nog even door over een bepaald onderwerp, en is er tijd voor gebed en bemoediging.
Heeft u belangstelling om eens mee te doen aan zo’n mannenontbijt? U kunt zich opgeven bij onze predikant, ds. D. Brienen. Zie de contactgegevens onderaan deze pagina.

Voor de datums en onderwerpen kunt u de flyer inzien, via de link hieronder.

Mannenochtenden – flyer

mannenontbijt