Het beamerteam

Ontstaan
Sinds de verhuizing van Lutten naar Hardenberg, in het verlengde van de destijds gevormde visie om van binnen naar buiten te willen treden en laagdrempelig te willen zijn, wordt tijdens de erediensten van de Christelijke Gereformeerde Sjaloomkerk gebruik gemaakt van een beamer. Tijdens de erediensten worden hiermee alle liederen en Schriftlezingen geprojecteerd op twee beamerschermen aan beide zijden van de preekstoel.

Beamteam
Met een team van 7 enthousiaste beameraars verzorgen wij de beamerpresentatie tijdens de erediensten, hiervoor maken wij gebruik van beampakket OPS Pro van stichting Opwekking.
Dit beampakket bevat een groot aantal liedbundels en is eenvoudig uit te breiden met liederen van onze muziekgroep of liedjes voor de kindernevendienst. Tevens bevat dit pakket de complete Herziene StatenVertaling (HSV) en de BasisBijbel.
Uitgangspunt bij het beameren blijft dat dit ondersteunend aan de erediensten moet zijn en niet mag afleiden, daarom wordt er gebruik gemaakt van witte letters op een zwarte achtergrond aangevuld met grijstinten.

Mededelingen
De beamer leent zich uitstekend voor het doen van mededelingen voorafgaand of onder de erediensten. Ter voorkoming van ‘reclameblokken’ of ‘wildgroei’ is de afspraak gemaakt om onder de collecte alleen collecte-gerelateerde mededelingen te projecteren.
Voorafgaand aan de erediensten is er ruimte voor maximaal drie mededelingen die tot vijf minuten voor aanvang van de eredienst worden geprojecteerd.
De verantwoording welke mededeling wel of niet geprojecteerd mag worden ligt bij de scriba van de kerkenraad, verzoeken kunnen daarom worden gemaild naar scriba@cgk-hardenberg.nl en niet naar het beamteam zelf. Na goedkeuring zal de scriba het verzoek vervolgens doorsturen naar het beamteam.
Verzoeken welke voor woensdagavond 20:00 uur zijn binnengekomen bij de scriba worden, na eventuele goedkeuring, geprojecteerd op de eerstvolgende zondag.

Het aanleveren van mededelingen kan alleen in .jpg formaat of (bij meerdere dia’s) als .pptx formaat. Overige formaten zoals .docx of .pdf kunnen niet worden niet geplaatst.
Voor vragen en/of opmerkingen kunt u het beamteam bereiken via
beamerteam.cgkhardenberg@gmail.com