De kerkdiensten worden gehouden om 10:00 uur en 14.45 uur. Na de beide diensten is er voor de hele gemeente gelegenheid om elkaar te ontmoeten onder het genot van koffie, thee of ranja. ( in de zomer hebben we aangepaste tijden)
Bij aanvang van de diensten worden de leden en gasten van de gemeente welkom geheten door de welkomstcommissie. Zij delen het gemeentecontact uit en maken de gasten wegwijs in het gebouw.
Eén keer in de maand is er een dienst waarbij de muziek-zanggroep liederen zal begeleiden. Op 2e kerkelijke feestdagen hebben we vaak zangdiensten.